NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS

KALENDER
 

BEVEREN

Zaterdag 11 november 2017
 

Herdenking Wapenstilstand 1918


 

09u.30 : Samenkomst op de Grote Markt – noordkant
Vorming van de optocht:

• Politie
• Voertuig Militaire Politie (retro)
• Militaire voertuigen (jeeps retro)
• K.K. Harmonie Kunst en Vreugd
• Brandweer Beveren
• Koninklijke Vereniging van de Belgische Militaire Politie - Royal A (BE) MP
• Vriendenkring Para-Comdo Beveren
• Vaandels der Vaderlandslievende verenigingen
• Pagus Wasia Pipes & Drums
• Gemeentebestuur
• Bestuur en leden der Vaderlandslievende verenigingen
• Familieleden
• Politie

09u.45 : Vertrek van de optocht naar de decanale kerk Sint-Martinus
Parcours :
Grote Markt/noord – Grote Markt (N70) – Grote Markt/oost – Grote Markt/noord – Sint Martinuskerk.
Burgerlijke-, militaire en kerkelijke overheden vervoegen de optocht ter hoogte van het gemeentehuis.

Tijdens de verplaatsing van Stationsstraat naar G.Van Gervenstraat : marsmuziek Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd
 

10u.00 : Plechtige Eucharistieviering in de Decanale kerk Sint Martinus
Ter nagedachtenis van de gesneuvelde militairen en de burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen

Met medewerking van : Koninklijke .Harmonie Kunst & Vreugd speelt na de consecratie “TE VELDE”
Koor Melos o.l.v. Luc Martens zingen op het eind van de Eucharistie de Poolse -, de.Vlaamse - en Belgische hymne

10u.40 : Begraafplaats, erepark oud-strijders 1914 – 1918 : ontsteking van het “ Vredesvuur “

10u.45 : Vertrek van het “ Vredesvuur “ naar het oorlogsmonument in de Stationsstraat begeleid door scholieren van het G.T.I.
Parcours : Glazenleeuwstraat – Vrasenestraat – Grote Markt - Peperstraat

10u.55 : Vertrek van de optocht naar de oorlogsmonumenten

1. Oorlogsmonument Stationsstraat
Parcours
: Grote Markt - Peperstraat - Stationstraat – Oorlogsmonument :

Tijdens de verplaatsing naar Stationsstraat : marsmuziek door K. Harmonie Kunst & Vreugd

11u00 : Aankomst van het “ Vredesvuur “

Rituele acties :

·        “ Vredesvuur “ bijplaatsing van het door dhr. Marc Van de Vijver, burgemeester
·        “ Wings “ door Pagus Wasia Pipes & Drums
·        “ Te Velde “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
·        Bloemenhulde
“ Amazing Grace “
door Pagus Wasia Pipes & Drums
·        “ Een minuut stilte “
·        “ Poolse hymne “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
·        “ Vlaamse hymne “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
·        “ Belgische hymne “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd

2. Monument van Generaal Maczek
Parcours : Stationsstraat-Grote Markt naar de G.Van Gervenstraat-monument van Generaal Maczek

Tijdens de verplaatsing van Stationsstraat naar G.Van Gervenstraat : marsmuziek Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd

Rituele acties :

·         “When the Battle’s o’ver “ door Pagus Wasia Pipes & Drums
·        “ Act of Remembrance “
·        “ Last Post “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
·        “ Een minuut Stilte “
·        “ Reveille “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
·        Bloemenhulde
 ‘’ Highland Cathedral ‘’
door Pagus Wasia Pipes & Drums
·        “ Poolse hymne “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
·        “ Vlaamse hymne “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
·        “ Belgische Hymne “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd

12u.05 : Defilι.
Terwijl het defilι wordt gevormd op de rijbaan van de gewestweg, begeven de prominenten en genodigden zich tot voor de ingang van het gemeentehuis waar zij het defilι zullen schouwen

De Koninklijke Harmonie Kunst en Vreugd stelt zich op het voetpad van de Grote Markt op tegenover het gemeentehuis en speelt tijdens het defilι marsmuziek. De harmonie sluit het defilι.

Opstelling van het defilι :
1. Detachementen stellen zich op, op de rijbaan van de gewestweg N70 naast de kerk

 Politie
 Pagus Wasia
 Vaandels der Vaderlandslievende verenigingen
 Brandweer Beveren
 Koninklijke Vereniging van de Belgische Militaire Politie - Royal A (BE) MP
 Vriendenkring Para-Comdo Beveren

2. militaire voertuigen sluiten onmiddellijk aan achter de detachementen
3. Politie

Het vertreksein wordt gegeven door Roland Van Goethem, secretaris AXIS - Vredesgenootschap Beveren
Einde van het defilι ter hoogte van de Boerenmarkt.

12u.15 : Aankomst der genodigden in de Burgerzaal van het Gemeentehuis

12u.10 : Academische zitting voor genodigden.

Inplaatsstelling der vaandels
Spelen van de Europese hymne
Sprekers :

·        dhr. Raf VAN ROEYEN, schepen van feestelijkheden
·        mevr. Ann COOLS, voorzitter AXIS – Vredesgenootschap Beveren
·        dhr. Marc VAN DE VIJVER, burgemeester

Uitreiking van eretekens
Erewijn
Gulden boek

“ Tentoonstelling W.O. I “  verzameling Edward Van Royen
Gemeentehuis Beveren – Burgerzaal
vanaf woensdag 9 november mei tot en met dinsdag 15 november 2016

Gratis toegang.

13u.30 : Einde ontvangst op het gemeentehuis

INFO.

1.      Protocol : dhr. Roland Van Goethem, secretaris AXIS - Vredesgenootschap Beveren

2.      Parkings :

·     “ P / centrum “ gelegen aan de gewestweg N70 achter het politiecommissariaat ingang via Gravendreef op 150 meter van het gemeentehuis

·    “ P / Boerenmarkt “ gelegen aan de Stationsstraat naast het plein met het oorlogsmonument.

3.      Bloemenhulde : zij die – namens de familie, een vereniging, school enz… - bloemen wensen neer te leggen aan ιιn of aan beide monumenten, gelieve voor 3 november 2017 de gemeentelijke Dienst feestelijkheden – dhr. Paul Verelst – te willen inlichten op : Tel. : 03/ 750 15 83

4.      Eretekens : verenigingen en/of particulieren die wensen een toegekend ereteken te laten uitreiken door de plaatselijke overheid worden verzocht om het desbetreffende juweel met bijhorend brevet binnen te brengen op de gemeentelijke dienst feestelijkheden, dhr. Paul Verelst, dit voor 3 november 2017.

Bij de uitreiking worden geen andere eretekens gedragen.

TOP 

 
 

 
     

       |   | Webdesign KlikService |