NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS

KALENDER
 

Deelgemeente VERREBROEK

Zaterdag 11 november 2017
 

Herdenking Wapenstilstand 1918

 

PROGRAMMA

10u.45 : Samenkomst aan Ontmoetingscentrum “De Verre”.

11u.00 : Vorming van de optocht.

 • Politie

 • Marsmuziek

 • Vaandels N.S.B. en Verrebroekse verenigingen

 • Schoolkinderen en jeugdgroeperingen

 • Vredesvuur en kransen

 • Gemeentelijke gezagsdragers, vereremerkten en militairen

 • Besturen en leden van vaderlandslievende verenigingen,

 • AXIS, Vriendenkring Civiele Bescherming, Plaatselijke Cultuurraad,

 • Leden Sint – Laurentiuskoor - 11.11.11. werkgroep

 • Afvaardiging van Koninklijke Muziekvereniging “ Euterpia “ en school

 • Verenigingen en sportclubs, familieleden en sympathisanten

Plechtige hulde aan het oorlogsmonument.
Rituele acties :

 • Opstelling vaandels

 • Aanbrengen vredesvuur

 • Eén minuut stilte

 • Bloemenhulde

 • “LAST POST”

 • Spreker : dhr. Peter Deckers, Schepen van de gemeente Beveren

 • Belgisch Volkslied en Vlaamse Hymne m.m.v. Sint - Laurentiuskoor
   

In optocht naar Ontmoetingscentrum “De Verre”

11u.30 : Receptie aangeboden door het gemeentebestuur voor alle deelnemers en belangstellenden.

13u.00 : Feestelijke maaltijd in “De Verre”.

INFO

Bloemenhulde
Wie uit eigen naam of namens een vereniging bloemen wenst neer te leggen aan het
oorlogsmonument dient de Gemeentelijke Dienst Feestelijkheden te contacteren vóór 3 november a.s. (tel. 03/750 15 83).

Eucharistieviering
Plechtige Eucharistieviering opgeluisterd door het Sint-Laurentiuskoor in de plaatselijke parochiekerk, ter nagedachtenis van de gesneuvelde militairen en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen op zondag 12 november 2017 om 10 uur.
 

TOP


 

 
 

 
     

       |   | Webdesign KlikService |