NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS

KALENDER
 

Beveren

Zaterdag 21 juli 2018
 

Viering Nationale Feestdag
 

PROGRAMMA

09u30 : Vorming van de optocht op de Grote Markt – noordkant
• Politie
• Legervoertuigen Jeeps (retro)
• K.K. Harmonie Kunst en Vreugd
• Brandweer Beveren
• Vereniging van Belgische Militaire Politie / A(BE)MP
• Vriendenkring Para-Comdo Beveren
• Vaandels der Vaderlandslievende verenigingen
• Bestuur en leden der Vaderlandslievende verenigingen
• Familieleden
• Afgevaardigden der Beverse scholen
• Politie

09h40 : Vertrek van de optocht naar de decanale kerk Sint Martinus
Parcours :
Grote Markt/noord – kruispunt Grote Markt/Peperstraat -gewestweg N70 – kruispunt N70/Van Gervenstraat – kruispunt Grote Markt/Kasteeldreef/Kloosterstraat – Grote Markt - Sint- Martinuskerk.
Burgerlijke –, militaire- en Kerkelijke overheden vervoegen de optocht ter hoogte van het gemeentehuis.

10u00 : : Eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk
met medewerking van :
Hera Wijckers, organiste
Frauke Elsen hoboοste
Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd Beveren
Na de consecratie “ TE VELDE “ door Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd Beveren
Na de Eucharistieviering worden de Hymne van de Vlaamse Gemeenschap en de Belgische Hymne op orgel en hobo gespeeld.

11h00 : Optocht naar het oorlogsmonument in de Stationsstraat.
Parcours :
Grote Markt - Peperstraat - Stationsstraat – Oorlogsmonument :

Opstelling :
• Vaandeldragers nemen plaats in twee rijen, links en rechts van het monument
• K. Harmonie Kunst en Vreugd op de rijbaan naast het monument
• Detachementen en Verenigingen rondom het plein
• Prominenten, voorzitters/afgevaardigden van verenigingen en zij die bloemen neerleggen voor het monument
• Genodigden,families, sympathisanten enz… naast het monument zijde Peperstraat

Activiteit :
• “ THE LAST POST ‘’
• Bloemenhulde
• Minuut stilte
• Hymne van de Vlaamse Gemeenschap door K. Harmonie Kunst & Vreugd Beveren
• Belgisch Volkslied door K. Harmonie Kunst & Vreugd Beveren
Aansluitend in optocht via Stationsstraat richting Grote Markt :
• Ingang gemeentehuis : prominenten en genodigden aanhoren de serenade gebracht door de Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd Beveren
• Defilι van detachementen en verenigingen
Einde van de optocht.

11h30 : Ontvangst door het Gemeentebestuur in de Burgerzaal van het gemeentehuis

  • Vaandels der vaderlandslievende verenigingen vormen de erehaag aan het gemeentehuis / zijde Stationsstraat

  • Prominenten en genodigden betreden de Burgerzaal van het gemeentehuis.

  • Vaandeldragers stellen zich op in ιιn enkele rij, achteraan in de Burgerzaal

  • Aanvang van de Academische zitting

• Inplaatsstelling der vaandels
• Belgisch Volkslied.

Sprekers :
• Dhr. Raf VAN ROEYEN, schepen van Feestelijkheden
• Mevr. Ann COOLS, voorzitter van AXIS – Vredesgenootschap Beveren
• Dhr. Marc VAN DE VIJVER, burgemeester.

12h00 : Erewijn
Gulden Boek.

13h30 : Einde der plechtigheden.

22h45 : Vuurwerk op het domein Cortewalle.

1. Parkings :
• “ P / centrum “ gelegen aan de gewestweg N70 achter het politiecommissariaat ingang via Gravendreef op 150 meter van het gemeentehuis
• “ P / Boerenmarkt “ gelegen aan de Stationsstraat naast het plein met het oorlogsmonument.
2. Bloemenhulde : zij die – namens de familie, een vereniging, school enz… - bloemen wensen neer te leggen aan het oorlogsmonument, gelieve voor 14 juli 2018 de gemeentelijke Dienst feestelijkheden – dhr. Paul Verelst – te willen inlichten op :
Tel. : 03/ 750 15 83
3. Vaandeldragers ontvangen een kleine vergoeding van € 05.00.
Zich wenden tot dhr. Roland Van Goethem, secretaris AXIS-Vredesgenooschap Beveren.

TOP
 

 
     

       |   | Webdesign KlikService |