NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS

KALENDER
 

Beveren

Zondag 6 mei 2018
 

HERDENKING

EINDE WERELDOORLOG II

BEVRIJDING DER KAMPEN

Het gemeentebestuur van Beveren

AXIS – Vredesgenootschap Beveren

N.S.B. Afdeling Beveren

nodigen U bij deze uit tot het bijwonen van onderstaand programma :
 

PROGRAMMA

10u.40 : Burgerlijke plechtigheden
Samenkomst op de Grote Markt – noordkant

Vorming van de optocht

 • Politie

 • Politie Jeep MP

 • Koninklijke Fanfare Leopold & Albertisten Kieldrecht

 • Brandweer Beveren

 • A(BE)MP

 • Vriendenkring Para-Comdo Beveren

 • Pagus Wasia

 • Vaandels der Vaderlandslievende verenigingen

 • Burgerlijke en militaire overheden vervoegen de optocht ter hoogte van het gemeentehuis

 • Besturen en leden der Vaderlandslievende verenigingen

 • Familieleden

 • Andere militaire voertuigen

 • Politie

10u.50 : Vertrek van de optocht naar de monumenten.

1. Monument Generaal Maczek op het Generaal Maczekplein

Parcours
:
Grote Markt (gewestweg N70 – busbaan) - .naar de G. Van Gervenstraat (bocht) - standbeeld van Generaal Maczek
Tijdens de verplaatsing wordt marsmuziek gespeeld door de Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht

Opstelling :
• Vaandeldragers nemen plaats in twee rijen achter het monument
• Koninklijke Fanfare Leopold & Albertisten Kieldrecht op de rijbaan voorbij het monument
• Detachementen en verenigingen op de rijbaan en gedeeltelijk op het plein achter het monument
• Prominenten, voorzitters/afgevaardigden van verenigingen en zij die bloemen neerleggen voor het monument
• Genodigden,families, enz.… op de voetpaden

Rituele acties :

·        “Highland Cathedral “,  Pagus Wasia
·         “ Last Post “ , Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht  
·        “ Act of Remembrance “
·         “ Een minuut stilte “
·        “ Reveille " Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht
·         Bloemenhulde
       
Tijdens de bloemenhulde 
“ Going Home “ Pagus Wasia
·        Poolse hymne , Pagus Wasia
·        Vlaamse hymne, Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht
·        Belgische hymne, Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht
 

2. Oorlogsmonument in de Stationstraat
Tijdens de verplaatsing speelt de Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht marsmuziek.

Parcours :
Van Gervenstraat - Grote Markt (N70) - Stationsstraat – Oorlogsmonument

Opstelling :
• Vaandeldragers nemen plaats in twee rijen, links, rechts en achter het monument
• Koninklijke Fanfare Leopold & Albertisten Kieldrecht op de rijbaan rechts van het monument
• Detachementen en verenigingen sluiten aan rondom het plein
• Prominenten, voorzitters/afgevaardigden van de verenigingen en zij die bloemen neerleggen voor de trappen van het monument
• Genodigden,families,sympathisanten, enz. … op de voetpaden

Rituele acties :

·        “ The Flower of Scotland “ Pagus Wasia
·        Toespraak van Mevr. Ann COOLS, voorzitter AXIS - Vredesgenootschap Beveren
·        “ Te Velde “Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht
·        Bloemenhulde
·        Tijdens de hulde wordt “ Amazing Grace “  Pagus Wasia
·        Een minuut stilte
·        Poolse hymne, Pagus Wasia
·        Vlaamse hymne, Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht
·        Belgische hymne, Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht

11u.50 :
Einde plechtigheid aan de monumenten
Aansluitend in optocht via Stationsstraat naar het gemeentehuis, Stationsstraat 2 :
·        Ingang gemeentehuis : prominenten en genodigden aanhoren de serenade gebracht door de Koninklijke Fanfare Leopold en Albertisten Kieldrecht
·        Defilι van detachementen en verenigingen

Einde van de optocht.

12u.00 : Aankomst der genodigden in de Burgerzaal van het Gemeentehuis

12u.05 : Academische zitting voor genodigden.

Inplaatsstelling der vaandels
Spelen van de Europese hymne
Sprekers :
• dhr. Raf VAN ROEYEN, schepen van feestelijkheden
• dhr. Marc VAN DE VIJVER, burgemeester en erevoorzitter van AXIS-Vredesgenootschap
Erewijn
Gulden boek

13u.30 : Einde ontvangst op het gemeentehuis

14u.00 tot 18u.00 : AXIS Gala Diner voor ingeschreven deelnemers.

INFO.
1. Vaandels.
Deelnemende vaandeldragers ontvangen een vergoeding van € 05.00.
Zich wenden tot dhr. Roland Van Goethem, secretaris AXIS – Vredesgenootschap Beveren.
2. Bloemenhulde.
Zij die – namens een vereniging, school enz… - bloemen wensen neer te leggen aan ιιn of aan beide monumenten, gelieve voor 27 april 2018 de gemeentelijke Dienst feestelijkheden – dhr. Paul Verelst – te verwittigen op : 03/750 15 83
3. Parkings
“ P1- Grote Markt “ gelegen op de Grote Markt in de Warande
“ P2- Centrum “ gelegen aan de gewestweg N70 achter het politiecommissariaat ingang via Gravendreef op 150 meter van het gemeentehuis
“ P4 - Boerenmarkt “ gelegen aan de Stationsstraat naast het plein met het oorlogsmonument, te bereiken via Gravendreef – Stationsplein en Stationsstraat
4. AXIS Gelegenheidsdiner
Feestzaal Olympia
Kruibekesteenweg 8, B-9120 BEVEREN
 

Iedereen is welkom !

Menu

Genieterbordje van de chef

Mechels roomsoepje met fijne asperges

Zacht gegaarde borst van Hoevehen “ Fine Champagne “
Fijne lentegroentjes en vers bereide Kroketjes

Dessertenkraam
met flensjes en vanilleroomijs

Koffie / thee/ BTW inbegrepen
Andere dranken te betalen aan tafel


Live Music wordt gratis aangeboden door AXIS
Entertainment Patrick Verstiggel

INSCHRIJVEN
45.00 Euros / PP
door storting op rekeningnummer
IBAN : BE65 7370 1726 1696
BIC : KREDBEBB
van AXIS - Vredesgenootschap Beveren
met vermelding 6/05/2018
+ aantal personen

Sluiting v/d lijst : vrijdag 27 april 2018
 

TOP 

 
 

 
     

       |   | Webdesign KlikService |