NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS

KALENDER
 

BEVEREN

Donderdag 11 november 2021
 
HERDENKING
 
“ WAPENSTILSTAND 1918 “
 

 

Het gemeentebestuur van BEVEREN

AXIS – Vredesgenootschap BEVEREN

N.S.B. BEVEREN

 

nodigt U bij deze uit

tot het bijwonen van onderstaand programma

 

09u.45 : Samenkomst in de Sint - Martinuskerk

10u.00 : Plechtige Gebedsdienst in de kerk Sint Martinus
Ter nagedachtenis van de gesneuvelde militairen en de burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen
Met medewerking van : Koor Melos o.l.v. Luc Martens.Na de Gebedsdienst worden de Poolse -, de Vlaamse - en Belgische Volksliederen gezongen.

10u.30 : Begraafplaats, erepark oud-strijders 1914 – 1918 : ontsteking van het “ Vredesvuur “

10u.35 : Vertrek van het “ Vredesvuur “ naar het monument van generaal Maczek in de Gerard Van Gervenstraat.
Parcours : Glazenleeuwstraat – IJzerhand – Ciamberlanidreef – Kasteeldreef – Grote Markt – G. Van Gervenstraat – monument.

10u.50 : Grote Markt – noordkant
Vorming van de optocht.
Opstelling : kop van de optocht in de richting naar
het kruispunt Kasteeldreef – Kloosterstraat
.

• Politie
• K.K. Harmonie Kunst en Vreugd
• Brandweer Beveren
• Koninklijke Vereniging van de Belgische Militaire Politie - Royal A (BE) MP
• Vriendenkring Para-Comdo Beveren
• Vaandels der Vaderlandslievende verenigingen
• Gemeentebestuur
• Bestuur en leden der Vaderlandslievende verenigingen
• Familieleden
• Pagus Wasia Pipes & Drums
• Militaire voertuigen (retro)
• Politie

10u.55 : Vertrek van de optocht naar de oorlogsmonumenten

1.. Monument van Generaal Maczek
Parcours : Grote Markt – Kloosterstraat – Kruispunt Kallobaan – Gerard Van Gervenstraat - monument van Generaal Maczek
Tijdens de verplaatsing van Grote Markt naar G. Van Gervenstraat : marsmuziek door de Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd

11u00 : Aankomst van het “ Vredesvuur “
De estafette met het “ Vredesvuur “ plaatsen zich links en rechts van het monument.

Rituele acties :
1. “ Belgisch Volkslied “ door de K. Harmonie Kunst en Vreugd
2. “ Pools Volkslied “ door Pagus Wasia Pipes & Drums
3. “ Vlaamse hymne “door de K. Harmonie Kunst en Vreugd
4. “ Act of Remembrance “
5. “ Taptoe signaal “ door de K. Harmonie Kunst en Vreugd
6. “ Een minuut stilte “
7. “ Reveil “ door de K. Harmonie Kunst en Vreugd
8. Bloemenhulde
“ Highland Cathedral “ door Pagus Wasia Pipes & Drums
9. “When the Battle’s o’ver “ door Pagus Wasia Pipes & Drums
10. “ Last Post “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd

2. Oorlogsmonument Stationsstraat
Parcours : Gerard Van Gervenstraat – Gravendreef – Boerenmarkt –Stationsstraat – Oorlogsmunument :

• Politie
• K.K. Harmonie Kunst en Vreugd
• Brandweer Beveren
• Koninklijke Vereniging van de Belgische Militaire Politie - Royal A (BE) MP
• Vriendenkring Para-Comdo Beveren
• Vaandels der Vaderlandslievende verenigingen
• “ Vredesvuur “ gedragen door schoolkinderen.
• Gemeentebestuur
• Bestuur en leden der Vaderlandslievende verenigingen
• Familieleden
• Pagus Wasia Pipes & Drums
• Militaire voertuigen (retro)
• Politie

Tijdens de verplaatsing naar Stationsstraat : marsmuziek door K. Harmonie Kunst & Vreugd

Rituele acties :
1. “ Vredesvuur “ bijplaatsing door dhr. Marc Van de Vijver, burgemeester
2. “ Wings “ door Pagus Wasia Pipes & Drums
3. “ Te Velde “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
4. Bloemenhulde
“ Amazing Grace “ door Pagus Wasia Pipes & Drums
5. “ Een minuut stilte “
6. “ Vlaamse hymne “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd
7. “ Poolse Volkslied “ door Pagus Wasia
8. “ Belgisch Volkslied “ door K. Harmonie Kunst & Vreugd

Aansluitend in optocht via Boerenmarkt – Gravendreef – Gravenplein – ingang nieuw Gemeentehuis
• Vaandels der vaderlandslievende verenigingen vormen de erehaag tegenover de ingang van het nieuwe Gemeentehuis
• Ingang Gemeentehuis : prominenten en genodigden aanhoren de serenade gebracht door de Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd Beveren.
• Vervolgens defileert de optocht voorbij het gemeentehuis en stopt op de parking voor het gemeentehuis.
Einde van het defilι.

12u15 : Ontvangst door het Gemeentebestuur.
De genodigden worden ontvangen in de raadzaal. (1ste verdieping )
Verloop :
• In plaatsstelling der vaandels.
Vaandeldragers stellen zich op in ιιn enkele rij in de gang buiten de raadszaal.
Nadat zij door het protocol zijn aangekondigd betreden zij de raadzaal en nemen plaats aangewezen door de protocoldienst.
• Europese hymne.
Sprekers :
• Mevr. Ann COOLS, voorzitter AXIS – Vredesgenootschap Beveren
• Dhr. Marc VAN DE VIJVER, burgemeester.

• Receptie in de zaal naast de raadzaal (1de verdieping)
Erewijn
Gulden Boek.

13h.45 : Einde der plechtigheden.

INFO.
Protocol : dhr. Roland Van Goethem, secretaris AXIS - Vredesgenootschap Beveren
Parkings :
• “ P / centrum “ gelegen aan de gewestweg N70 achter het politiecommissariaat ingang via Gravendreef op 150 meter van het gemeentehuis
• “ P / Boerenmarkt “ gelegen aan de Stationsstraat naast het plein met het oorlogsmonument.
Bloemenhulde : zij die – namens de familie, een vereniging, school enz… - bloemen wensen neer te leggen aan ιιn of aan beide monumenten, gelieve voor 04 november 2021 de gemeentelijke Dienst evenementen – dhr. Dries Van Wouwe – te willen inlichten op :
Tel. : 03/ 750 15 07 // dries.van.wouwe@beveren.be
 

TOP


 


  

 
 

 
     

       |   | Webdesign KlikService |