NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS
NIEUWS

Hoe zou het zijn met AXIS Beveren?

11 november: feest van Sint-Maarten, de jaarlijkse griel op de Grote Markt, maar ook de vaderlandslievende verenigingen komen op straat om Wapenstilstand na de oorlog 1914-1918 te gedenken. In verband met die herdenkingsplechtigheden heeft Axis-Beveren een groot aandeel. Een reden om eens op bezoek te gaan bij Roland Van Goethem.
We mochten bij hem (en zijn echtgenote) te gast zijn op zaterdagnamiddag 3 november jl. Roland is een vlot en boeiend verteller. Om die reden kunnen we hieronder niet alles weergeven.

De volledige benaming van jullie vereniging is ‘AXIS Vredesgenootschap Beveren’. Waarom de naam ‘AXIS’ en wat betekent die naam?
‘Axis’ is een Latijns woord en betekent ‘as’, de as waarrond iets draait. In ons genootschap staat de vredesgedachte centraal. En de vereniging organiseert ook allerlei acties die met de vredesgedachte te maken hebben.

Hoe is het Vredesgenootschap AXIS in Beveren ontstaan?
De initiatiefnemer was de schepen van feestelijkheden Wilfried Lauwers (overleden op 23 mei 2010). Hij wou een vereniging oprichten om de vredesgedachte naar de huidige en komende generaties levendig te houden. Weet de huidige generatie nog wel welke ellende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hebben veroorzaakt?
De vraag werd gesteld aan het college van burgemeester en schepenen en in 2004 zag het Axis vredesgenootschap het levenslicht. Wilfried werd de eerste voorzitter die na zijn overlijden door schepen An Cools werd opgevolgd. Roland Van Goethem werd secretaris. Axis is opgericht in de schoot van de dienst feestelijkheden en dus afhankelijk van het gemeentebestuur Beveren.

Welke zijn de voornaamste doelstellingen van het Axis Vredesgenootschap Beveren?
De voornaamste doelstelling is het doorgeven van de vredesgedachte. “Nooit meer oorlog”, zo klonk het toen de Eerste Wereldoorlog was beëindigd, maar na enkele jaren was het opnieuw oorlog.
Om die reden onderhoudt Axis contacten met scholen en organiseert de vereniging al enkele jaren een lezing. Dit jaar had deze plaats op 25 oktober in CC Ter Vesten met als thema: ‘Ontmijning te land en ter zee’. De dienst ‘Opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen’ (Dovo) wil mijnen en munitie van de beide Wereldoorlogen opruimen en onschadelijk maken. Vervolgens beoogt Axis de belangrijke waarden te verdedigen die vooropgesteld werden in de Verklaring van de Rechten van de Mens, nl. vrijheid, democratie en broederlijkheid.
Het vredesgenootschap organiseert elk jaar talrijke plechtigheden (vieringen en herdenkingen) om zo diegenen die hun leven hebben gegeven niet te vergeten. Zo hadden dit jaar b.v. op zondag 1 april de herdenking van de gefusilleerden plaats, op zondag 1 juli in Doel de hulde aan het Brits monument en had er op 21 juli een viering plaats in de dekenale kerk, gevolgd door een bloemenhulde aan het oorlogsmonument in de Stationsstraat.
Axis Vredesgenootschap zorgt ervoor dat de oorlogsmonumenten en graven van oorlogsslachtoffers in Beveren en in de deelgemeenten goed onderhouden worden. Tot slot wil Axis ook meewerken aan de opvoeding van de komende generaties waarin respect voor de waarden vrijheid, democratie en broederlijkheid centraal staat.

In ons gesprek had Roland het ook nog over de goede contacten die de gemeente Beveren met Polen onderhoudt (Polen die in 1944 Beveren bevrijdde).

Tot slot verwijzen we ook nog naar het logo van het Axis Vredesgenootschap Beveren waarnaar Roland ook verwees.

De AXIS- leden worden herkent aan het logo dat zij dragen.
De witte achtergrond van het wapenschild symboliseert het streven naar ‘Vrede voor iedereen’. De vredesduif die het wapenschild van Beveren als vertrekplatform heeft, duidt op de opdracht die AXIS - Vredesgenootschap Beveren zich heeft gesteld om blijvend de vredesboodschap uit te dragen.
De lauwerkrans duidt op de herdenkingsplicht om de gebrachte offers nooit te vergeten, er de noodzakelijke lessen uit te trekken en waakzaam te blijven voor de toekomst.
Het logo is ook te zien op het vaandel. Dit vaandel is een geschenk dat met respect en dankbaarheid wordt aangeboden aan alle Strijders voor de Vrede voor hun inzet en de offers die werden gebracht voor een vrije wereld. Het AXIS-vaandel werd op zondag 7 mei 2008 te Beveren in de dekenale hoofdkerk Sint-Martinus tijdens een plechtige dankmis ingewijd door deken Etienne Lippevelde en door burgemeester Marc Van De Vijver tijdens een academische zitting in de burgerzaal van het gemeentehuis overhandigd aan AXIS-voorzitter Wilfried Lauwers.

Roland, van harte dank om de boeiende uiteenzetting, dank aan zijn echtgenote om de koffie en versnaperingen. Dank aan Maria De Bock die even langskwam om enkele foto’s te nemen.
 

 

   

 


 

     

       |   | Webdesign KlikService |