NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS
OVER ONS
 

Activiteit

AXIS is op vele vlakken actief, o.a. :

  • Het organiseren van allerlei herdenkingsplechtigheden in Beveren en haar deelgemeenten
  • Werkt samen met alle Beverse Vaderlandslievende verenigingen, dit met het oog op de uitdraging van de Vredesboodschap
  • Houdt contact, pleegt overleg en werkt samen met de Beverse scholen inzake medewerking aan plechtigheden, ontwikkeling van burgerzin bij de leerlingen, beleving van de jaarlijkse Vlaamse Vredesweek, enz…
  • Instandhouding van monumenten en begraafplaatsen – ereparken van oud-strijders, toezicht op het onderhoud van verlaten zerken, enz…
  • Verlenen van raadgevende bijstand aan leden van vaderlandslievende verenigingen.
  • Adviseren van steden en gemeenten die een soortgelijke vredesgenootschap wensen op te richten.
  • Beheren van oorlogsarchieven die werden overgedragen door personen en/of verenigingen aan het gemeentebestuur Beveren.
  • AXIS-Vredesgenootschap Beveren vertegenwoordigen op andere vaderlandse- en vredelievende plechtigheden