NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS
OVER ONS
 

Vaandel

Het is geen echte vereniging indien ze niet kan opstappen achter haar vaandel. Een vaandel gedoopt in de waarden die ze vertegenwoordigt.

Een vaandel dat ook de waarden blijft meedragen van zovele Vaderlandslievende verenigingen die, jammer genoeg, langzaam maar zeker ingevolge inkrimping van het ledenaantal door ziekte en ouderdom, zullen verdwijnen.
Hun vaandels zulen, weliswaar met groot respect, in het beste geval in musea ondergebracht worden. In straten, op pleinen en op andere openbare plaatsen zullen ze niet meer te zien zijn en heel erg gemist worden.
Op vraag van het AXIS-bestuur gaf het College van burgemeester en schepenen in de loop van januari 2005 haar instemming : AXIS zou een vaandel krijgen… en wat voor een !

Het is een kunstwerk dat de tand des tijds zal trotseren.
Dankzij de zeer belangrijke financiële steun van het gemeentebestuur onze hoofdsponsor, de sponsoring van zovele goede vrienden, leden en sympathisanten, de kerkelijke overheid, de bijdrage van Poolse Verenigingen, Poolse oud-strijders, de belangrijke en milde giften van de Poolse Ambassade, het Pools Consulaat-generaal, het Pools Militair Gezantschap in Brussel en niet te vergeten de vrijgevigheid van de Poolse Vertegenwoordiging bij de SHAPE & NATO, kon dit project tot een goed einde gebracht worden.

Het AXIS-vaandel is een met de hand geborduurd kunstwerk met een grote artificiële en symbolische waarde :

  • het bruin/rood gekleurde veld, omrand met gouden franjes, symboliseert het slagveld, het “ Veld van eer “. Het heeft de kleur van aarde vermengd met bloed.
  • Een lauwerkrans brengt eeuwige hulde aan mannen en vrouwen die hun leven offerden voor Vrede en duidt op de herinneringsplicht die fundamenteel aan AXIS werd meegegeven.
  • de witte vredesduif die het wapenschild van Beveren als vertrekplatform heeft, symboliseert de boodschap van Vrede.
  • de fanions van België en Vlaanderen vertellen samen met de wapenschilden van Oost-Vlaanderen en Beveren waar we thuis zijn.
  • ook de bronzen sculptuur is een uniek beeldhouwwerkje. Op de zijkanten van het platform staat de inscriptie “ AXIS Beveren “. Het platvorm draagt een wereldbol waarop de Vredesduif land, de symboliek is overduidelijk.
  • In het hout werden nagels geslagen…
    Nagels met koppen…
  • Ze zijn ingedreven met respect, uit eerbied, uit dankbaarheid.
  • Ze dragen de namen van de Vaderlandslievende verenigingen uit de 8 Beverse deelgemeenten en uiteraard is ook de naam dan de Poolse Bevrijder in deze galerij vermeld. Hierdoor zullen ze altijd blijven vooraf gaan, ons de te volgen weg aanduiden en nooit vergeten worden…

Vaandel en vlaggestok werden in Polen gemaakt waardoor een bijzondere meerwaarde is toegevoegd. Het was immers de 1ste Poolse Pantserdivisie onder het commando van generaal Maczek die op donderdag 14 september 1944 Beveren bevrijdde van de Duitse overheersing.

Dankzij de tussenkomsten van onze Poolse vrienden dhr. Czeslaw KAJPUS, kapitein oud-strijder van de 1ste Poolse Pantserdivisie, kolonel Wieslaw TOLARCZYK, Pools Militair Attaché en kolonel STANCKIEWICZ, Pools ministerie van Defensie, kon de productie van dit unieke vaandel in Polen doorgang vinden.

Dit vaandel is een geschenk dat met respect en dankbaarheid wordt aangeboden aan alle Strijders voor de Vrede voor hun inzet en de offers die werden gebracht voor een vrije wereld. Het AXIS-vaandel werd op zondag 07 mei 2006 te Beveren in de decanale hoofdkerk Sint-Martinus tijdens een plechtige Dankmis ingewijd door Z.E.H. Etienne LIPPEVELDE en door burgemeester Marc VAN DE VIJVER tijdens een Academische Zitting in de Burgerzaal van het gemeentehuis overhandigd aan AXIS-voorzitter Wilfried LAUWERS.

 

   

 

     

       |   | Webdesign KlikService |