NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS
OVER ONS
 

Historiek

Op voorstel van


Wilfried Lauwers
Ere-Schepen - 
stichter voorzitter
 
en
Roland Van Goethem
Stichter - secretaris
 

Werd bij besluit dd. 12 januari 2004 van het college van burgemeester en schepenen te Beveren - in de schoot van de gemeentelijke dienst feestelijkheden en dus rechtstreeks afhankelijk van het gemeentebestuur – een nieuw genootschap opgericht.

Op 10 maart 2004 werd het nieuwe genootschap geďnstalleerd onder de veelzeggende naam van :

“ AXIS - Vredesgenootschap Beveren ”

AXIS is een Latijns woord en betekent eigenlijk : “ as waarom iets draait “
De as of de kern waar alles bij AXIS om draait is de vredesboodschap te blijven uitdragen !

Fonetisch denkt men bij het woord Axis aan “ acties “ wat veronderstelt dat het hier inderdaad een zeer dynamisch en actief vredesgenootschap betreft waar alle leden zich inzetten voor de wereldvrede en voluit medewerken aan de door het genootschap vooropgestelde doelstellingen.

Stichtende leden zijn : Wilfried Lauwers – voorzitter,
                                 Roland Van Goethem – secretaris
                                 Paul Verelst – ambtenaar Dienst feestelijkheden
                                 Georges Van de Vyver – bestuurder
                                 Louis Engels – bestuurder
                                 Karel Reyns – bestuurder
                                 Jean Bisschop – bestuurder

02 juni 2004
Katrien Claus wordt geďnstalleerd als bestuurder

08 december 2004
Het AXIS bestuur wordt uitgebreid met 2 zetels.
Ann Cools en Luc Maes worden geďnstalleerd.

28 september 2005
Raf Van Roeyen wordt geďnstalleerd als nieuw bestuurder

22 februari 2006
Uitbreiding van het bestuur met Theo Smet
Eros Heyrman wordt vaandeldrager

06 december 2007.
Op een info- en gespreksavond in het kasteel Cortewalle te Beveren brengt AXIS een aantal verantwoordelijke jonge mensen samen. Zij zullen de kern worden van een nieuwe jongerenafdeling.
De stuurgroep AXIS Jong bestaat uit :
                                 Patrick Jodlowski - voorzitter
                                 Luk Smet
                                 Geert Linthout
                                 Hendrik Deckers
                                 Anne Bosman
                                 Kevin Poschet
                                 Michael Van den Eynde
                                 Frederik Vanbrabant

13 september 2007
AXIS bestuur wordt andermaal uitgebreid.
Chris Vanbrabant wordt geďnstalleerd als nieuwe bestuurder

22 november 2007
Patrick Peeters wordt als nieuwe bestuurder geďnstalleerd.

21 februari 2008
Maria De Smit en Edwin Van Raemdonck worden geďnstalleerd als nieuwe bestuurder.

27 februari 2008.
AXIS-JONG is een feit. De stuurgroep kiest met algemene stemmen Patrick Jodlowski als voorzitter van de jongerenafdeling.

27 maart 2008.
AXIS heeft op het internet zijn stek.
Designer en webmaster is Frederick Vanbrabant, lid van de stuurgroep AXIS-JONG.

12 april 2008.
AXIS gaat op haar elan verder en zet een nieuwe belangrijke stap.
AXIS-AMERICAS is een feit.
Weer wordt een nieuwe groep geactiveerd om de “ AXIS - boodschap” in het Amerikaanse continent in “ the picture “ te houden.
Iris Van Goethem is de plaatselijke AXIS vertegenwoordigster om er een stuurgroep op te starten.

28 mei 2008
Czeslaw Kajpus wordt geďnstalleerd als nieuwe bestuurder

22 april 2009
Eros Heyrman neemt ontslag als vaandeldrager
Axis Jong voorzitter Patrick Jodlowski neemt ontslag.

15 juni 2009
AXIS-JONG stuurgroep maakt voortaan deel uit van het hoofdbestuur.
Luk Smet, Geert Linthout, Hendrik Deckers worden geďnstalleerd als bestuurders

01 september 2009
Het bestuur wordt aanzienlijk uitgebreid. Volgende bestuurders worden geďnstalleerd :
Paul Boebaert, Renaat Maes, Marleen Schoonvliet, René Van Bogaert, Michel Van Osselaer, Annita Bosman, Rosita Lokermans en Suzy Van Vossel.

31 maart 2010
Andermaal uitbreiding van het bestuur met Maria Foubert

23 mei 2010
Onverwacht overlijden van voorzitter - medestichter Wilfried Lauwers

21 juni 2010
Overlijden van bestuurder Geert Linthout

08 september 2010
Installatie van :
mevrouw Ann Cools als voorzitter
de heer Raf Van Roeyen als vicevoorzitter

28 maart 2012
Ambtshalve ontslag van Paul Boebaert en Renaat Maes

29 augustus 2012
Installatie van de heer Eric Van Osselaer als bestuurder

27 november 2013
Installatie van mevrouw Beatrijs Claessens als bestuurder

11 januari 2014
Onverwacht overlijden van bestuurder Eric Van Osselaer

12 januari 2014
AXIS - Vredesgenootschap Beveren 10de verjaardag

26 maart 2014
Installatie van de bestuurders : Greet Schoonvliet en Marcel Ottevaere
Ontslagname van bestuurder Patrick Peeters

21 mei 2014
Secretaris Roland Van Goethem wordt onderscheiden met de “ Gouden Medaille “ van den Poolse Strijdkrachten

27 augustus 2014
Georges Van de Vyver neemt ontslag als bestuurder

29 mei 2015
Voorzitter Ann Cools wordt onderscheiden met de “ Zilveren Medaille “ van de Poolse Strijdkrachten

05 juni 2015
Overlijden van bestuurder Czeslaw Kajpus

02 juli 2015
Installatie van Guido Van Landeghem als nieuwe bestuurder

21 juli 2015
Erevoorzitter – burgemeester Marc Van de Vijver wordt onderscheiden met de
“ Bronzen Medaille “ van de Poolse Strijdkrachten

10 februari 2016
Installatie van Robert Vercauteren als nieuwe bestuurder.

22 maart 2017
Installatie van Philip Dillis als nieuwe bestuurder.

21 juni 2017
Installatie van Marleen Van Remoorter als nieuwe bestuurder.

16 augustus 2017
Installatie van Eddy De Schepper als nieuwe bestuurder
Ontslagnemend : Chris Van Brabant

07 februari 2018
Installatie van Marcel Rombaut en Ingrid Sliwa als nieuwe bestuurders.

9 november 2018
Overlijden van bestuurder Marcel Ottevaere.

6 februari 2019
Installatie van Wolfgang OTTAVAERE als nieuwe bestuurder.

19 juni 2019
Installatie van Herman Verhaegen als bestuurder

3 oktober 2019
Overlijden van bestuurder René Van Bogaert

5 februari 2020
Installatie van Freddy Troch, Mireille De Bruyn, Anny Bosman en Marc Tilemans als bestuurders / vaandeldragers.

Eervol ontslag van Louis Engels en Marleen Schoonvliet.

11 juli 2020
Overlijden van bestuurder Greta Schoonvliet

9 september 2021
Installatie van Chris Vanbrabant en Frans Verelst als bestuurder

 

TOP

   

 

     

       |   | Webdesign KlikService |