NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS

KALENDER
 

Deelgemeente Kieldrecht
Zondag 22 maart 2020
 

HERDENKING

75 jaar V1 inslag 

PROGRAMMA

09u15 : samenkomst aan de Sint – Michielskerk te Kieldrecht

09u30 : Eucharistieviering met medewerking van
Sint – Gregoriuskoor o.l.v. Bert De Jonghe
Koninklijke Fanfare Leopold- en Albertisten

10u30 : Vorming van de optocht op het kerkplein
Volgorde :
• Politie
• Fanfare Leopold & Albertisten Kieldrecht
• Vriendenkring Para-Comdo Beveren
• Vaandels der Vaderlandslievende verenigingen
• Afgevaardigden van de gemeente en vaderlandslievende verenigingen, families en sympathisanten
• VMMV “ Vrienden van militaire voertuigen vzw
• Politie

10u40 : vertrek naar de Dorpstraat, oud gemeentehuis

10u50 : Eerbetoon en bloemenhulde ter hoogte van het herdenkingsplaket.
Rituele acties :
• “ TE VELDE “ door de Koninklijke Fanfare Leopold & Albertisten Kieldrecht “
• Toespraak door mvr. Ann Cools, voorzitter AXIS – Vredesgenootschap Beveren
• “ Last Post “ , door de Koninklijke Fanfare Leopold & Albertisten Kieldrecht “
• “ Een minuut stilte “
• Bloemenhulde
Tijdens de bloemenhulde brengt de Kon. Fanfare Leopold & Albertisten Kieldrecht “ een aangepast romgeroffel ten gehore
• “ Belgische hymne “door de Fanfare Leopold & Albertisten Kieldrecht “

11u30 : Vorming van de optocht en vertrek naar het OC Ermenrike

11u45 : Receptie in het OC Ermenrike

13u30 : Einde van de plechtigheid.

INFO.

1. Vaandels.
Deelnemende vaandeldragers ontvangen een vergoeding van 5 €, zich wenden tot dhr. Roland Van Goethem, secretaris AXIS-Vredesgenootschap Beveren.

2. Bloemenhulde.
Zij die namens de familie, een vereniging, school enz…,bloemen wensen neer te leggen aan het herdenkingsplaket in de Dorpstraat, gelieve voor 18 maart 2020 de gemeentelijke Dienst feestelijkheden – dhr. Paul Verelst – te verwittigen op : 03/750 15 83


 

TOP