NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS
HISTORIA
 

Het Brits Monument te Doel
 

Op 20 juni 1948 werd het Brits Monument, dat werd opgericht op de haven van Doel, feestelijk ingehuldigd.
Dit monument herinnert aan de bevrijding van Doel in 1944, maar is toch vooral een dankbetuiging voor de luchtafweer, die zijn kanonnen op de Doelse scheldedijk in stelling bracht tegen de Duitse V-wapens; die waren vooral gericht op de voor de geallieerden levensbelangrijke haven van Antwerpen.

Veel van die projectielen gingen uit koers en richten vooral in Antwerpen en in het Waasland veel onheil aan. De aanhoudende inspanningen van de Britse eenheden konden de stoffelijke vernielingen en het verlies aan mensenlevens, zowel voor de Belgische burgers als voor de geallieerde troepen tot een minimum beperken. De dank van de Doelse gemeenschap aan de Britse luchtafweer was dan ook welgemeend en werd uitgedrukt door de oprichting van dit monument.

Beschrijving monument

 
Oostzijde : Koninklijk wapenschild van het Verenigd Koninkrijk, met o.a. volgende tekst : “ Dieu et mon droit “..

HULDE AAN ONZE
BRITSE BEVRIJDERS
SEPT 44 MEI 45
DE DANKBARE BEVOLKING
 
Zuidzijde : wapenschild van de stad Gent

TO THE GLORY OF THE
BRITISH ANTI AIRCRAFT
BATTERIES AND THE R.A.F.
ALONG THE SCHELDT
 
Westzijde : wapenschild van Doel

DIT MONUMENT WERD OPGERICHT
ONDER DE BESCHERMING VAN DE H.
EDM. JONCKHEERE, BURGEMEESTER,
EN DE OFFERVAARDIGE WERKING VAN
DE H. MARC D’HONDT, EREBURGER VAN
DOEL, MET DE STEUN VAN DE
TOURING CLUB VAN BELGIË. 20.6.48
 
Noordzijde : wapenschild Goes

TER ERE VAN HET BRITS
LUCHTAFWEER AAN DE
SCHELDE EN DE R.A.F.
 

Landmarc


Bron
De heer Georges Van de Vyver, eregemeentesecretaris van Doel

Zondag 3 juli 2011

Inzegening van het Monument op de nieuwe locatie, Paardenschor te Doel

Het gemeentebestuur van Beveren
en
AXIS-Vredesgenootschap Beveren

organiseren opnieuw een officiële herdenking aan het het prachtig gerenoveerd Brits Monument op de nieuwe locatie zijnde op de Scheldedijk van het Paardenschor in de deelgemeente Doel.

Hiermee bevestigt het gemeentebestuur en de bevolking zijn respect voor het offer van de Britse soldaten.

Landmarc

 

   

 

     

       |   | Webdesign KlikService |