NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS
HISTORIA
 

C.R.A.B.
Recruteringscentrum van het Belgische Leger

Acht Beverse jongens sterven te Fauquembuerges (F)
 

10 mei 1940. – De Duitsers vielen aan bij het ochtendgloren. Het land verkeerde nochtans lang daarvoor in een oorlogsstemming. Geleidelijk aan had België zijn troepen gemobiliseerd. Dezelfde 10de mei lanceerde de directie rekrutering van het Ministerie van Defensie, bij monde van minister Denis, een oproepingsbevel voor jongeren van 16 tot 35 jaar :

“ Op bevel van de Regering dienen alle Belgische jongelieden van 16 tot 35 jaar, tot nog toe niet gehouden aan de militaire verplichtingen, onmiddellijk en met eigen middelen een rekruteringscentrum van het Belgische Leger te vervoegen in Ieper, Roeselare en Poperinge“.

Dit had tot doel om een reserve aan te leggen in het vooruitzicht van een langdurige campagne. Door de snelle opmars van het Duitse leger waren deze centra in de korst mogelijke tijd overvol. Men stuurde de jonge mensen dan maar Frankrijk binnen waar ze uiteindelijk opgevangen werden in de beruchte kazerne Tallendier in Rouen. Vervolgens werden ze met tienduizenden doorgestuurd naar Zuid-Frankrijk waar ze verbleven in kampen, schuren, pottenbakkerijen en noem maar op.

Het meest beruchte kamp was Agde waar zo’n 4000 jongens verbleven. Het leek hier meer op een gevangenis. Als leguber detail: op 3 juni 1940, na de Belgische capitulatie, pleegde kolonel Burck - commandant van het kamp te Agde - zelfmoord door zich in zijn hotelkamer een kogel door het hoofd te jagen. Tengevolge van de dramatische omstandigheden en de capitulatie was hij totaal ontmoedigd.

Deze exodus eiste ongeveer 400 doden. Vele jongens liggen begraven ergens op Franse bodem, onbekend.

Onder voormelde omstandigheden gaven 8 Beverse jongens hun leven voor het Vaderland :

DE MAEYER Jozef, 17 jaar – begraven te Fauquembergues (F)
VAN DAM Gustaaf – 17 jaar - begraven te Fauquembergues (F)
LORIE Georges – 18 jaar - begraven te Fauquembergues (F)
DE WAEL Gustaaf – 27 jaar - begraven te Fauquembergues (F)
E.P. WALSCHAERTS – 28 jaar – begraven te Saint Omer (F)
VAN HALEN Eduard – 18 jaar - begraven te Saint Omer (F)
VERMEULEN Jozef – 17 jaar – begraven te Boulogne (F)
VAN ROEYEN Alois – 16 jaar – begraven te Rouen (F)

Begin 1998 werden de R.C.B.L’ers. – C.R.A.B.’s erkend als militairen waardoor uiteindelijk toch nog recht is geschied !

Landmarc


Bronnen
- “ Eer de tijd ons inhaalt “door Roger Vanwijnsberghe.
Een uitgave door de Hertogelijke Heemkundige Kring “ Het Land van Beveren “ vzw
- Wilfried Van Goethem, voorzitter NSB-afdeling Beveren.
 

 

   

 

     

       |   | Webdesign KlikService |